نکاتی درباره ثبت پیشنهاد

شما از طریق فرم زیر میتوانید سایت خود را در سامانه ثبت و یا صرفاً سایت محبوب خود را برای ثبت در دایرکتوری پیشنهاد کنید.

پس از ثبت پیشنهاد، سایت مورد نظر ابتدا بررسی شده، و در صورت تایید توسط مدیران دایرکتوری به لیست وبسایت های موجود اضافه خواهد شد.

وبسایت هایی که بر خلاف اصول نظام اسلامی ایران و شئونات اخلاقی هستند، پذیرفته نخواهند شد.